3459 W Roxbury Street, Rosamond, CA 93560 - MLS#V1-14865